De uitvinding God...

Zaterdag 7 Januari 2012


In de dorpsstraat van het Zeevang-dorpje Warder, ook Warder geheten, liep een oude man.  Hij zei:

- 'God is een uitvinding van de mens...'

- Ik: Waarom?

- De man: , De mensen zijn bang om zonder een God te leven, dan heeft hun leven geen zin meer. Tegen alles wat ze niet kunnen bewijzen zeggen ze, dat moet je geloven...'

- Ik: dat is dus uw geloof ?

- De man, even nadenkend: 'Hee verrek, ik heb een geloof, ik geloof ergens in... Ik ben geen moslem of rk maar een GG, een Geen Gelovige...'

 

Bijna dankbaar keek de oude man mij aan. Ook hij had een geloof. Met een glimlach op het gerimpelde gelaat liep hij verder. Honder meter verder van hem was een kerk te zien... Met een spitse toren...

 

Bestaan er  mensen  zonder geloof?

 

* Andreas Naber
Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
De grote Paasveetentoonstelling in Schagen moet gedeeltelijk moeten worden drooggelegd. Dat vindt Schagenaar Jan Willem de Vries. De Vries vindt dat het evenement is verworden tot een zuippartij. Daarom zouden de taps vanaf 14.00 uur dicht moeten.
Nee, niet droogleggen Paasveetentoonstelling om 14.0uur

Ja, droogleggen Paasveetentoonstelling om 14.0uurJa, droogleggen Paasveetentoonstelling om 14.0uur 13
Nee, niet droogleggen Paasveetentoonstelling om 14.0uur 3