CDA-bijeenkomst met statenlid Heleen Keur, thema Samen worden wij steeds ouder...

20-02-2018

Het CDA-bestuur afdeling Schagen nodigt u uit voor een bijeenkomst op:

Dinsdag 20 februari, 14.00 uur... Met als thema: 

Samen worden wij steeds ouder


Doel van de bijeenkomst is op welke wijze de lokale politiek kan bijdragen aan het welbevinden van onze inwoners zodat de ouderen actief kunnen blijven deelnemen aan in de samenleving.

 

De middag wordt gehouden in Zorgcentrum de Bron, Kogerlaan 36a, Schagen.

 

Het thema wordt ingeleid door de volgende sprekers:

         Arthur Brand, Vz. SBOS (Samenwerkende Bonden Ouderen Schagen)

         Hans Groenendijk, bestuursvoorzitter Woonzorggroep Samen

         RiŽt Dons, Regiomanager Omring thuiszorg

         Petra Hoekstra, Duo directeur Wonen Plus Welzijn

         Heleen Keur, CDA Statenlid NH, (portefeuillehouder zorg in brede zin)

 

Voor de afsluitende discussie zijn tevens aanwezig mw. Aagje Zeeman en dhr. Reginald Visser, voorzitters van respectievelijk provinciale en landelijk CDA Senioren.

 

De volgende themaís zullen onder andere aan de orde komen:

         positie van ouderen in de samenleving

         huisvesting in relatie tot langer zelfstandig wonen en ontmoetingsplekken

         informele uitvoering van thuiszorg waaronder huishoudelijke hulp

         positie van het Provinciaal Bestuur in relatie tot vitale dorpen

         verminderen van regeldruk

         beschikbaarheid openbaar vervoer

         ouderen en de digitale wereld

         dienstverlening; de balie gemeente Schagen (bereikbaarheid)

 

Hierna is er gelegenheid om in kleiner verband met elkaar aan de hand van een aantal stellingen de beschikbare faciliteiten te bespreken, en daarna gezamenlijk de vertegenwoordigers over bovenstaande onderwerpen aan de tand te voelen. Op deze wijze probeert het CDA Schagen met de inwoners zowel voorlichting te geven, ervaringen te delen als eventuele nieuwe ideeŽn op te doen.

 

Plaats: Schagen, zorgcentrum De Bron, Kogerlaan 36a Tijd: 14.00 uur


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 20
Nee, hou de kust ongeschonden 185