Algemene ledenvergadering en lezing reddingsmaatschappij Callantsoog

20-04-2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING en LEZING dorpsraad Callantsoog op vrijdag 20 april 2018 DORPSHUIS KOLFWEID

AGENDA
Ontvangst met koffie of thee
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 21 april 2017
Het verslag is gepubliceerd in de Clock van callens-ooghe nr. 2 van juni 2017 en ligt tevens ter inzage tijdens de vergadering.
4. Jaarverslag secretaris 2017, samenvatting opgenomen in de Clock nr.1/maart 2018
5. Financieel verslag 2017
6. Verslag Kascontrolecommissie
7. Verslag Callinger Erfgoed
8. Verslag redactie de Clock van callens-ooghe
9. Verslag activiteiten werkgroepen (fotomiddagen- molen de Zwaan- onderhoud begraafplaats)
10. Jaarlijkse excursie 26 mei a.s.
11. Rondvraag
Pauze (consumpties voor eigen rekening)
12. Na een doelmatige ledenbijeenkomst zal de rest van de avond ingevuld worden door Sylvia Mos-de Boer, medewerkster van het NATIONAAL REDDINGSMUSEUM 
DORUS RIJKERS TE DEN HELDER. Zij zal vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van het museum. 

Plaats: Callantsoog, dorpshuis De Kolfweid, Jewelweg 7 Tijd: 20.00 uur


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 40
Nee, hou de kust ongeschonden 202