Activiteiten van de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen (SBOS) zoals bingo, klaverjassen, luisteren naar muziek

20-04-2018,25-04-2018,27-04-2018,05-05-2018

Activiteiten

van de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen (SBOS)

 Programma voor april 2018

Alle activiteiten vinden plaats in ”Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400, tenzij anders vermeld.

 

Vrijdag 6 april:                     Bingo. Aanvang 14.00 uur.

 

Dinsdag 10 april:                  Opfriscursus verkeersregels. Aanvang 13.00 uur

                                               Witte Paal 149, Schagen.

 

Vrijdag 13 april :                  Klaverjassen. Aanvang 14.00 uur.

 

Maandag 16 april:                Klassieke muziekmiddag. Aanvang 14.00 uur.

 

Woensdag 18 april:              Jaarvergadering ABOS. Aanvang 14.00 uur.

 

Vrijdag 20 april:                   Bingo. Aanvang 14.00 uur.

 


 

Woensdag 25 april:              ABOS-excursie naar het Huis van Hilde.

Vertrek 9.21 uur per trein vanaf station

 

Vrijdag 27 april:                  Klaverjassen. Aanvang 14.00 uur.

 

Vrijdag 4 mei:                       Bingo. Aanvang 14.00 uur.

 

U bent van harte welkom bij onze activiteiten.

Wilt u zich opgeven als lid? Zie hieronder de adressen.

 

ABOS                              KBO                              PCOB

Secretariaat:                                                              Secretariaat:                                                                  Secretariaat:

Irenestraat 22, tel. 218606                                         Roosstraat 26                                                         Kwikstaarthof 1

a.tebbens@ziggo.nl                                             Telefoon 214038                                                  Telefoon 785060

Ledenadm.: tel. 751111                                      bmmbakker@quicknet.nl                                          lvddonker@hotmail.com

Plaats: Schagen, Gebouw Onder de Acacia's, Acaciaplein 400 Tijd: Richttijden 14.00 uur


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week