Drs. Myrthe J. Scheltema de Heere uit Stroet nieuwe directeur, beoogd bestuurder Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Voortgezet Onderwijs
Vrijdag 23 Juni 2017
NOORDKOP- Drs. Myrthe J. Scheltema de Heere is met ingang van 1 september directeur, beoogd bestuurder van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Voortgezet Onderwijs. (SWV) In het SWV werken negen schoolbesturen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs samen aan een dekkend netwerk voor passend onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. Scheltema de Heere woont in Stroet en heeft ruime ervaring in het publiek domein met onder meer functies als secretaris-directeur bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kop van Noord- Holland in Schagen, twee periodes als wethouder/loco burgemeester in de voormalige gemeente Harenkarspel en als toezichthouder bij meerdere schoolbesturen. Zij heeft een actueel en van belang zijnd netwerk in de Kop van Noord-Holland en heeft kennis van passend onderwijs en jeugdzorg.
Provincie Noord-Holland, gemeenten Den Heler en Schagen en Landschap Noord-Holland gaan samenwerken om bedreigde vogel tapuit te helpen bij broeden
Woensdag 21 Juni 2017
NOORDKOP- Door het duinlandschap voor de bedreigde vogelsoort Tapuit extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Heler en Schagen en Landschap Noord-Holland proberen het aantal broedparern ( nu 250) hoger te krijgen. Het hoofddoel van een nu gesloten samenwerkingsplan (convenant) is het bevorderen van het broedsucces. Zo wordt het evenementenbeleid aangepast tijdens het broedseizoen. Het gaat namelijk erg slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland).
Groot gebrek aan personeel Noordkop in de zorg, agrarische sector, techniek en toerisme: zo'n 3800 banen staan open; Noordkopgemeenten en provincie stellen 2,1 miljoen euro beschikbaar om probleem op te lossen
Dinsdag 20 Juni 2017
NOORDKOP- De Kop van Noord-Holland heeft een groot gebrek aan personeel in de zorg, agrarische sector, techniek en toerisme. Het gaat naar schatting om 3800 vacatures voor voltijdsbanen. Er is vooral een tekort aan hbo-verpleegkundigen, maar ook aan psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Verder trekt de hoeveelheid banen aan voor onder meer hoveniers, zaadteeltspecialisten en leidinggevenden in kassen en op het land, bouwvakkers, technici, specialisten op het gebied van windenergie, koks en schoonmaakpersoneel. Dat toekomstbeeld hebben de projectleiders Lenda Bruin, Ryanne Sandstra, Piet Conijn en Wouter de Waal van het bureau Match 2020 op tafel gelegd. De gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Texel en de provincie - partners in De Kop Werkt! - hebben nu 2,1 miljoen euro op tafel gelegd om oplossingen te vinden voor dit verwachte personeelstekort.
Paar duizend bedden meer op verlaten agrarische complexen in gemeente Schagen voor woonunits buitenlandse werkenemers
Vrijdag 16 Juni 2017
SCHAGEN- Bijna tweeduizend extra bedden komen voor buitenlandse (seizoens-)arbeiders. Die moeten er de komende jaren bijkomen in Schagen op agrarische percelen in het buitengebied, die niet meer door boeren worden gebruikt. Op deze plekken mogen maximaal tien jaar lang woonunits worden geplaatst voor de werknemers. Nu werken er in de Noordkop zo’n achtduizend buitenlandse arbeiders, vooral in de agrarische sector. Daarvan zitten er 2500 in de gemeente Schagen. Dit aantal gaat de komende jaren zo hard groeien, zo verwacht de gemeente, dat in de periode tot 2020 er daarom minimaal achttienhonderd slaapplaatsen voor werknemers bij moeten komen.
Grof hoge vergoedingen voor ingehuurde managers Veiligheidsregio Noord-Holland in schrif contrast met reeksen bezuinigingen voor onder meer personeel brandweer en ambulances
Maandag 12 Juni 2017
NOORD-HOLLAND- AMSTERDAM - De vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Een groot aantal medewerkers kreeg de afgelopen drie jaar hoge tot zeer hoge vergoedingen die varieerden tussen de 10.000 en 27.000 euro per maand. Dat hebben reporters van NH Nieruws ( vh Radio en Tv Noord-Holland en Nieuwsuur ontdekt nadat zij stukken bestudeerden, die zij kregen op grond van hun verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. (WOB). Die enorme bedragen staan in schril contrast met de grote bezuinigingen waar onder meer het personeel en organisatie van de brandweer en ambulances de laatste jaren aan werden bloot gesteld.In alle veiligheidsregio\'s zijn er grootverdieners. De regio Noord-Holland Noord springt er bovenuit met bijna tien miljoen inhuur in drie jaar tijd.
Waterschap Hollands Noorderkwartier: * Eerste maaironde groene dijken van start... * Goede dijkbekleding beschermt de dijk tegen erosie
Dinsdag 6 Juni 2017
NOORDKOP- Tot half juli maait Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zo\'n 1350 kilometer het gras op de dijken in Noord-Holland. Het doel: de begroeiing op de dijken in conditie houden. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.
Beleid Schagen schiet volgens provincie Noord-Holland tekort: * Beheer eigendommen moert beter... * volledig overzicht digitale archieven ontbreekt en voor archief is geen bewaarstrategie... * te weinig vluchtelingen krijgen huisvesting
Donderdag 1 Juni 2017
SCHAGEN- De provincie Noord-Holland heeft voor de gemeente Schagen een fors aantal punten aangegeven die verbeterd kunnen worden op het gebied van financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Alleen het terrein van omgevingsbeheer en omgevingsrecht is voldoende bij de gemeente Schagen. De provincie is als toezichthouder actief geweest bij alle Noord-Hollandse gemeenten met een onderzoek . Dat is nu afgerond en staat op de website van de provincie Noord-Holland. ( www.noord-holland.nl )
Kade spoorweghaven in Den Helder volledig opgeknapt: Meer ruimte voor aanleg langere termijn
Dinsdag 30 Mei 2017
DEN HELDER- Port of Den Helder heeft de kade aan de Spoorweghaven vernieuwd. Hierdoor is 260 meter kaderuimte met een diepgang van vier meter beschikbaar gekomen. Met deze extra faciliteit komt het havenbedrijf tegemoet aan de stijgende vraag naar ruimte voor schepen die in afwachting van een volgende opdracht voor een wat langere periode aangelegd moeten worden. De kade, ook wel bekend als de oude Mijnendienstkade, is na jaren braak te hebben gelegen vanaf begin dit jaar volledig vernieuwd. Zo is de kade voorzien van verharding, verlichting en walstroom. Ook is het omliggende terrein opgeknapt. De kade is een uitbreiding van de Nijverheidskade. In het najaar wordt de bestaande onderzoeklocatie van Imares op het terrein flink uitgebreid. Nadat het pand aan de Bassingracht (voormalige duikmedisch centrum) is opgeknapt, wordt de aansluitende weg op de Bassingracht opnieuw ingericht.
Vanaf 2018 meer en schoner openbaar vervoer in Noord-Holland Noord door Connexion dat concessie krijgt; provincie draagt 19,1 miljoen euro bij
Dinsdag 30 Mei 2017
NOORD-HOLLAND-NOORD- De Noordkop krijgt op korte termijn veel schoner openbaar vervoer nu de provincie Noord-Holland vervoerder Connexxion de opdracht gegeven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-Holland Noord. De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt tien jaar.De nieuwe concessie levert een forse kwaliteitsverbetering op voor het openbaar vervoer in de regio. Zo krijgen reizigers op de lijn Alkmaar-Heerhugowaard meer busvervoer aangeboden dan nu het geval is. Ook rijden op verschillende trajecten in de regio Noord-Holland Noord, tijdens de doordeweekse spits, meer bussen. De wachttijd voor de Texelhopper wordt verlaagd en de aansluiting op alle boten wordt gegarandeerd. Tevens wordt het openbaar vervoer een stuk duurzamer; in de nieuwe concessie rijden er 83 zero-emissie bussen, waardoor de CO2-uitstoot met meer dan 50% vermindert. Op verbindingen met weinig reizigers wordt een ‘taxi-deel-systeem’ aangeboden waarvoor reizigers zich van tevoren kunnen aanmelden.
AZ verliest in zinderend duel met 3-0 van FC Utrecht; na verlenging beslissen penalty's laatste Play Off Duel; Alkmaarders sinds lange tijd niet Europa in...
Zondag 28 Mei 2017
UTRECHT- De Alkmaarse profvoetbalclub gaat na het verliezen van het laatste play off duel in en tegen Utrecht niet door met Europees voetbal. De ploeg miste gedurende het hele duel buiten de excellerende doelman Tim Krul gewoon tien \'oorlogsmakers\'die het opgezweepte FC Utrecht -in het eerste play off duel nog volstrekt kansloos met 3-0 in Alkmaar- konden afstoppen. Het reguliere duel eindigde ook in 3-0, maar nu voor FC Utrecht. Kenmerkend was dat AZ in de hele wedstrijd maar een schot op het doel van de Domstedelinbgen kon lossen. In een zinderende verlenging moesten penalty\'s de doorslag geven en daarin was FC Utrecht beter. Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem misten van elf meter, waardoor de gastheren wonnen: 4-3
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord: Aantal WW-uitkeringen Noord-Holland daalt licht, 50 plussers vormen grootste groep werklozen
Vrijdag 19 Mei 2017
NOORD-HOLLAND- Het aantal WW-uitkeringen is in Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek-Waterland licht gedaald naar 28.173 (afname van 27 uitkeringen). Alleen Zaanstreek-Waterland liet een lichte stijging zien, terwijl in Noord-Holland-Noord en Zuid-Kennemerland en IJmond de WW beperkt daalde. Landelijk daalde de WW-uitkeringen licht met 0,3%. Dat het heeft het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland- Noord (RPA) bekend gemaakt.
Provincie investeert voor 10 miljoen euro in verkeersveiligheid; Noordkop krijgt 1,2 miljoen voor 13 projecten
Woensdag 17 Mei 2017
NOORDKOP- De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking. Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 10 miljoen wordt bijna € 1,2 miljoen toegekend aan dertien projecten in de regio Kop van Noord-Holland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van €263.000 toegekend aan het project Polderweg, Krugerstraat – de Vijfsprong in de gemeente Den Helder. Ook is de subsidieaanvraag voor het duurzaam veilig inrichten van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn in de gemeente Schagen gehonoreerd en heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend voor de aanleg van de bermverharding Schelperbolweg in de gemeente Hollands Kroon.
De Helden van de Cruijf Courts 2017 in Schagen: Matz, Remy, Bas, Eric, Luciano en Sabine...; op naar 2018
Zaterdag 13 Mei 2017
SCHAGEN- En dit zijn de Heroes of the Cruyff Courts 2017: Matz Mathot (boven), Remy Kluvers, Bas Mossink, Eric Roskam, Luciano Gravensteyn, Sabine van Lochem (onder v.l.n.r.) . Zij organiseerden het zes tegen zes toernooi op het Cruijff Court in Schagen.Niet alleen op de dag van het toernooi waren zij verantwoordelijk voor de gang van zaken, ook het voortraject lag in hun handen. Hierbij werden de jongens begeleid door jongerenwerker Eric Roskam en Sportservice Schagen.
Gevaarlijk kernafval reactor Petten blijft veel langer liggen; opruimen kost ook vele tientallen miljoenen meer
Dinsdag 9 Mei 2017
PETTEN- Voor het opruimen van kernafval van de reactor in petten is een extra bedrag van 71 miljoen euro nodig. Dat komt bovenop de eerder geraamde 113 miljoen euro. Dat brengt het tv-programma Nieuwsuur vanavond in een uitzending. Het opruimen duurt ook langer dan verwacht.In Petten liggen op een onverantwoord genoemde manier zo\'n 1750 vaten met het afval. Voor het merendeel gaat het hier om het uiterst giftige plutonium. Volgens de wet moet dat afval uiterlijk in 2022 naar een centrale opslag vlakbij Borsselen, Zeeland, maar dat wordt nu 2027. Omdat er onduidelijkheid was over de kosten, is een nieuwe berekening gemaakt en die komt uit op 184 miljoen euro.
Boerenonrust in Nederland; Noord-Hollandse veehouders moeten honderden koeien wegdoen vanwege verplicht terugbrengen fosfaatproductie
Dinsdag 9 Mei 2017
(Bron NHD) NOORD-HOLLAND- Met honderden koeien dunt de veestapel in Noord-Holland Noord dit jaar uit. In stilte voltrekt zich een opgelegde ’ruiming’ van ongekende omvang. De verplicht reductie van de hoeveelheid fosfaat (chemische verbinding die bij een teveel schade toebrengt aan planten , dieren en milieu) heeft voor de meeste melkveehouders drastische gevolgen. Een van de getroffen boeren is Jack Konijn (41) uit Sint Maartensbrug. Hij vreest zeventig dieren te moeten verkopen. ,,Anders moet ik dit jaar een boete van meer dan 100.000 euro betalen.”


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Moet er voor de kleine vergrijpen ( fietsen zonder licht, bromfietsen zonder helm, fietsen op de stoep, weggooien (Verpakkings-) papier op straat) meteen een boete uitgedeeld worden van 15 euro..?
Ja

0NeeJa 420
0Nee 15