Zandtemse, Schager en Hoogwoudse schone door naar halve finales
Donderdag 20 Juli 2017
GROOTE KEETEN- De derde voorronde van de Miss Callantsoogverkiezing in horecagelegenheid Brekers in Groote Keeten heeft opgeleverd dat twee schonen uit de gemeente Schagen zich hebben gekwalificeerd voor de halve finales die op 21 en 28 augustus worden gehouden. Het betreft de 21-jarige rechtenstudente Waila Ko uit ’t Zand en de twintigjarige Ywahna Waccary uit Schagen die het diploma persoonlijke specifieke begeleider specifieke doelgroepen heeft behaald. Naast deze twee mooie jonge vrouwen plaatste zich voor een volle zaal ook de zeventienjarige Kimberly Bot uit Hoogwoud, die tweetalig VWO-onderwijs volgt, voor de volgende ronde van de Miss-verkiezing. Op de foto van links naar rechts Kimberly Bot, Waila Ko en Ywahna Waccary.
Kinderrommelmarkt op parkeerterrein Clusius College Schagen
Maandag 17 Juli 2017
SCHAGEN- Het parkeerterrein van het Clusius College in Schagen is op zaterdag 22 juli het toneel van een kinderrommelmarkt.
Nieuwe concessie openbaar vervoer Noord-Holland Noord definitief naar busonderneming Connexxion: meer bussen tijdens doordeweekse spits
Donderdag 13 Juli 2017
NOORDKOP- De provincie Noord-Holland heeft de openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord definitief aan Connexxion gegund. Deze concessie gaat om het openbaar vervoer in alle gemeenten boven de lijn Heemskerk – Purmerend en geldt van 22 juli 2018 tot medio juli 2028. De andere partijen die zich hadden ingeschreven hebben geen bezwaren ingediend. Gedeputeerde Elisabeth Post (Verkeer en Vervoer): “Voor de reizigers is het van belang dat we zo snel mogelijk aan de slag gaan. Deze nieuwe concessie levert namelijk een forse kwaliteitsverbetering op voor het openbaar vervoer in de regio. Het is mooi om te zien dat dit complexe aanbestedingstraject zo efficiënt en voorspoedig is verlopen.” De provincie Noord-Holland en Connexxion beginnen binnenkort met de voorbereidingen voor de nieuwe concessie. De betrokken gemeenten worden daarover geïnform
Provincie Noord-Holland stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroom en wil inspelen op Noordkop met meeste zonuren van Nederland
Donderdag 6 Juli 2017
NOORD-HOLLAND- De provincie stelt 150.000 euro beschikbaar voor zonnestroominstallaties. De provincie verleende eerder al subsidies voor 156 zonnestroomprojecten. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie. Zeker in Noord-Holland. Noord-Holland heeft de meeste zonuren van Nederland en een relatief sterke zoninstraling.
Bekendmaking Europese Commissie: Provincie en Den Helder organiseren in 2021 Europees festival voor de zeeën; de blauwe economie komt er aan
Woensdag 5 Juli 2017
NOORDKOP- De gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland gaan de European Maritime Day (EMD) in 2021 organiseren. Dit heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. De EMD is een bijeenkomst van politici, beleidsmakers, private en publieke stakeholders uit heel Europa over alles wat met de zeeën en oceanen te maken heeft. Het is ook een beurs voor bedrijven die actief zijn in, op of om de zee, ook wel de “blauwe economie” genoemd.
Start veldonderzoek Rijkswaterstaat naar effect zandsuppleties op natuur bij Texel; metingen ook gericht op kinderkamerfunctie vissen
Woensdag 28 Juni 2017
NOORD-HOLLAND- Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de zee. Dat voltrok zich al voor de kust bij Petten aan Zee. Nu gebeurt dit bij Heemskerk – Castricum en bij Texel. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in hoe kustbescherming en natuurontwikkeling beter kunnen samengaan. Het veldonderzoek is op verschillende plekken langs de Nederlandse kust van maandag 12 juni t/m vrijdag 7 juli 2017. Afgelopen dagen werden metingen gedaan bij Heemskerk-Castricum door onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR). De metingen gingen deze week verder bij Texel. Het veldonderzoek is onderdeel van het landelijke onderzoeksproject Natuurlijk Veilig.
Provincie Noord-Holland, gemeenten Den Heler en Schagen en Landschap Noord-Holland gaan samenwerken om bedreigde vogel tapuit te helpen bij broeden
Woensdag 21 Juni 2017
NOORDKOP- Door het duinlandschap voor de bedreigde vogelsoort Tapuit extra aantrekkelijk te maken willen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Heler en Schagen en Landschap Noord-Holland proberen het aantal broedparern ( nu 250) hoger te krijgen. Het hoofddoel van een nu gesloten samenwerkingsplan (convenant) is het bevorderen van het broedsucces. Zo wordt het evenementenbeleid aangepast tijdens het broedseizoen. Het gaat namelijk erg slecht met de tapuit want het aantal broedparen neemt af. De tapuit is een bijzonder mooie broedvogel waar er nog maar weinig van over zijn (250 paartjes in heel Nederland).
Groot gebrek aan personeel Noordkop in de zorg, agrarische sector, techniek en toerisme: zo'n 3800 banen staan open; Noordkopgemeenten en provincie stellen 2,1 miljoen euro beschikbaar om probleem op te lossen
Dinsdag 20 Juni 2017
NOORDKOP- De Kop van Noord-Holland heeft een groot gebrek aan personeel in de zorg, agrarische sector, techniek en toerisme. Het gaat naar schatting om 3800 vacatures voor voltijdsbanen. Er is vooral een tekort aan hbo-verpleegkundigen, maar ook aan psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Verder trekt de hoeveelheid banen aan voor onder meer hoveniers, zaadteeltspecialisten en leidinggevenden in kassen en op het land, bouwvakkers, technici, specialisten op het gebied van windenergie, koks en schoonmaakpersoneel. Dat toekomstbeeld hebben de projectleiders Lenda Bruin, Ryanne Sandstra, Piet Conijn en Wouter de Waal van het bureau Match 2020 op tafel gelegd. De gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Texel en de provincie - partners in De Kop Werkt! - hebben nu 2,1 miljoen euro op tafel gelegd om oplossingen te vinden voor dit verwachte personeelstekort.
Paar duizend bedden meer op verlaten agrarische complexen in gemeente Schagen voor woonunits buitenlandse werkenemers
Vrijdag 16 Juni 2017
SCHAGEN- Bijna tweeduizend extra bedden komen voor buitenlandse (seizoens-)arbeiders. Die moeten er de komende jaren bijkomen in Schagen op agrarische percelen in het buitengebied, die niet meer door boeren worden gebruikt. Op deze plekken mogen maximaal tien jaar lang woonunits worden geplaatst voor de werknemers. Nu werken er in de Noordkop zo’n achtduizend buitenlandse arbeiders, vooral in de agrarische sector. Daarvan zitten er 2500 in de gemeente Schagen. Dit aantal gaat de komende jaren zo hard groeien, zo verwacht de gemeente, dat in de periode tot 2020 er daarom minimaal achttienhonderd slaapplaatsen voor werknemers bij moeten komen.
Grof hoge vergoedingen voor ingehuurde managers Veiligheidsregio Noord-Holland in schrif contrast met reeksen bezuinigingen voor onder meer personeel brandweer en ambulances
Maandag 12 Juni 2017
NOORD-HOLLAND- AMSTERDAM - De vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio's betalen jaarlijks vele miljoenen aan extern ingehuurd personeel. Een groot aantal medewerkers kreeg de afgelopen drie jaar hoge tot zeer hoge vergoedingen die varieerden tussen de 10.000 en 27.000 euro per maand. Dat hebben reporters van NH Nieruws ( vh Radio en Tv Noord-Holland en Nieuwsuur ontdekt nadat zij stukken bestudeerden, die zij kregen op grond van hun verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. (WOB). Die enorme bedragen staan in schril contrast met de grote bezuinigingen waar onder meer het personeel en organisatie van de brandweer en ambulances de laatste jaren aan werden bloot gesteld.In alle veiligheidsregio\'s zijn er grootverdieners. De regio Noord-Holland Noord springt er bovenuit met bijna tien miljoen inhuur in drie jaar tijd.
Waterschap Hollands Noorderkwartier: * Eerste maaironde groene dijken van start... * Goede dijkbekleding beschermt de dijk tegen erosie
Dinsdag 6 Juni 2017
NOORDKOP- Tot half juli maait Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zo\'n 1350 kilometer het gras op de dijken in Noord-Holland. Het doel: de begroeiing op de dijken in conditie houden. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.
Beleid Schagen schiet volgens provincie Noord-Holland tekort: * Beheer eigendommen moert beter... * volledig overzicht digitale archieven ontbreekt en voor archief is geen bewaarstrategie... * te weinig vluchtelingen krijgen huisvesting
Donderdag 1 Juni 2017
SCHAGEN- De provincie Noord-Holland heeft voor de gemeente Schagen een fors aantal punten aangegeven die verbeterd kunnen worden op het gebied van financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Alleen het terrein van omgevingsbeheer en omgevingsrecht is voldoende bij de gemeente Schagen. De provincie is als toezichthouder actief geweest bij alle Noord-Hollandse gemeenten met een onderzoek . Dat is nu afgerond en staat op de website van de provincie Noord-Holland. ( www.noord-holland.nl )
Kade spoorweghaven in Den Helder volledig opgeknapt: Meer ruimte voor aanleg langere termijn
Dinsdag 30 Mei 2017
DEN HELDER- Port of Den Helder heeft de kade aan de Spoorweghaven vernieuwd. Hierdoor is 260 meter kaderuimte met een diepgang van vier meter beschikbaar gekomen. Met deze extra faciliteit komt het havenbedrijf tegemoet aan de stijgende vraag naar ruimte voor schepen die in afwachting van een volgende opdracht voor een wat langere periode aangelegd moeten worden. De kade, ook wel bekend als de oude Mijnendienstkade, is na jaren braak te hebben gelegen vanaf begin dit jaar volledig vernieuwd. Zo is de kade voorzien van verharding, verlichting en walstroom. Ook is het omliggende terrein opgeknapt. De kade is een uitbreiding van de Nijverheidskade. In het najaar wordt de bestaande onderzoeklocatie van Imares op het terrein flink uitgebreid. Nadat het pand aan de Bassingracht (voormalige duikmedisch centrum) is opgeknapt, wordt de aansluitende weg op de Bassingracht opnieuw ingericht.
Vanaf 2018 meer en schoner openbaar vervoer in Noord-Holland Noord door Connexion dat concessie krijgt; provincie draagt 19,1 miljoen euro bij
Dinsdag 30 Mei 2017
NOORD-HOLLAND-NOORD- De Noordkop krijgt op korte termijn veel schoner openbaar vervoer nu de provincie Noord-Holland vervoerder Connexxion de opdracht gegeven voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-Holland Noord. De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt tien jaar.De nieuwe concessie levert een forse kwaliteitsverbetering op voor het openbaar vervoer in de regio. Zo krijgen reizigers op de lijn Alkmaar-Heerhugowaard meer busvervoer aangeboden dan nu het geval is. Ook rijden op verschillende trajecten in de regio Noord-Holland Noord, tijdens de doordeweekse spits, meer bussen. De wachttijd voor de Texelhopper wordt verlaagd en de aansluiting op alle boten wordt gegarandeerd. Tevens wordt het openbaar vervoer een stuk duurzamer; in de nieuwe concessie rijden er 83 zero-emissie bussen, waardoor de CO2-uitstoot met meer dan 50% vermindert. Op verbindingen met weinig reizigers wordt een ‘taxi-deel-systeem’ aangeboden waarvoor reizigers zich van tevoren kunnen aanmelden.
AZ verliest in zinderend duel met 3-0 van FC Utrecht; na verlenging beslissen penalty's laatste Play Off Duel; Alkmaarders sinds lange tijd niet Europa in...
Zondag 28 Mei 2017
UTRECHT- De Alkmaarse profvoetbalclub gaat na het verliezen van het laatste play off duel in en tegen Utrecht niet door met Europees voetbal. De ploeg miste gedurende het hele duel buiten de excellerende doelman Tim Krul gewoon tien \'oorlogsmakers\'die het opgezweepte FC Utrecht -in het eerste play off duel nog volstrekt kansloos met 3-0 in Alkmaar- konden afstoppen. Het reguliere duel eindigde ook in 3-0, maar nu voor FC Utrecht. Kenmerkend was dat AZ in de hele wedstrijd maar een schot op het doel van de Domstedelinbgen kon lossen. In een zinderende verlenging moesten penalty\'s de doorslag geven en daarin was FC Utrecht beter. Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem misten van elf meter, waardoor de gastheren wonnen: 4-3


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Moet er voor de kleine vergrijpen ( fietsen zonder licht, bromfietsen zonder helm, fietsen op de stoep, weggooien (Verpakkings-) papier op straat) meteen een boete uitgedeeld worden van 15 euro..?
Ja

0NeeJa 431
0Nee 15Auto van de week


Nu bij Fakkert Schagen: vrijwel nieuwe Hyundai ix20 1.4Go! Bouwjaar is namelijk 2015, met slechts 42.674 km. op de teller! Prachtige grijs metallic kleur, rijke aankleding van binnen. Prijs: 16.450 euro.