Gemeente Schagen vindt apart potje voor erfgoed en biedt nu vaste jaarsubsidie van 40 mille aan voor onderhoud en behoud monumentale kerken en molens in Schagen
Dinsdag 31 Juli 2018
SCHAGEN- SCHAGEN- De gemeente Schagen heeft nu een nieuw potje met duiten beschikbaar ( 40 mille jaarlijks voor het behoud van monumentale kerken en molens) Binnenkort kunnen eigenaren van kerktorens en molens dan subsidie vragen aan gemeente Schagen voor het onderhoud van hun monument.

Het gebied van de dorpen en stad van gemeente Schagen kent een rijke geschiedenis. De gemeente hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed. De gemeente telt honderd  rijksmonumenten, 41 provinciale monumenten en 151 gemeentelijke monumenten.

 

Voor instandhouding van gemeentelijke monumenten reserveert de gemeente jaarlijks geld. Ook in de begroting van 2018 is structureel € 20.000,- opgenomen. Daaronder vallen monumentale boerderijen en woonhuizen, maar ook zaken als een gemaal, grafzerken en een tegeltableau. Op www.schagen.nl staat de hele lijst gemeentelijke monumenten. Nu is er ook structureel extra € 40.000,- beschikbaar voor de instandhouding van monumentale kerktorens en molens. De mogelijkheden voor eigenaren hiervan om subsidie aan te vragen, staan in de nieuwe ‘Beleidsregels subsidies instandhouding erfgoed gemeente Schagen 2018’.

 

Er zijn meerdere redenen waarom gemeente Schagen extra geld reserveert voor onderhoudssubsidie. Om eigenaren van een monument te stimuleren om onderhoud te plegen aan hun pand. Het is ook het herstel van een regeling die tijdens de crisis is afgeschaft maar vanwege het coalitieprogramma van CDA, PvdA en JESS weer terugkomt. De belangrijkste reden is dat veel eigenaren aangetoond hebben dat achterstallig regulier onderhoud uiteindelijk leidt  tot grote investeringen om belangrijke monumenten als kerktorens en molens te behouden voor toekomstige generaties. Goed onderhouden monumenten, in het bijzonder kerktorens en molens als bakens in de kernen, zijn van belang voor de historische identiteit van Schagen. 

 


Rubriek: dorpen Harenkarspel


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 46
Nee, hou de kust ongeschonden 208