Concept coalitieakkoord naar raadsfracties in gemeente Schagen, Beemsterboer, Van der Veek, Kruit en Heddes beoogde wethouders
Vrijdag 11 Mei 2018
SCHAGEN- Alle raadsfracties in de gemeenteraad van Schagen hebben een verzoek van coalitiepartijen CDA, Jess en PvdA ontvangen om inbreng te leveren op het concept coalitieakkoord. De partijen kunnen voorstellen doen voor aanpassingen of aanvullingen van het coalitieprogramma. Op 19 mei zullen de coalitiepartijen de voorstellen bespreken, op basis daarvan wordt het definitieve coalitieprogramma bekendgemaakt.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei is, naast de bespreking van het definitieve akkoord, de benoeming van de wethouders gepland. Dit zijn: Jelle Beemsterboer (Ruimte&Economie, Locoburgemeester), Sigge van der Veek (Samenleving), Joke Kruit (FinanciŽn, Participatie Sport&Cultuur) en Hans Heddes (Infrastructuur&Duurzaamheid).

In het concept coalitieakkoord waarover CDA, PvdA en Jess het eens zijn geworden zijn vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots leidende begrippen.


Rubriek: Nieuws


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week