Subsidieplafond regeling jonge landbouwers omhoog: van € 550.000 naar € 825.000; doel vernieuwing en verduurzamen agrarische sector
Woensdag 9 Mei 2018
NOORDKOP- De subsidiepot van de provincie Noord-Holland voor duurzame investeringen door jonge agrariërs gaat van € 550.000 naar € 825.000. Het doel: vernieuwing en verduurzamen agrarische sector. De verhoging maakt het mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen toe te kennen.

De regeling Jonge landbouwers bestaat sinds 2016 en is onderdeel van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Financiering hiervan vindt op 50/50 basis plaats door de Europese Unie en de provincie. Agrariërs tot 40 jaar kunnen op basis hiervan een subsidie krijgen om duurzame investeringen in hun bedrijf mogelijk te maken. Denk hierbij onder meer aan zonnepanelen, windmolens, mestvergisters en warmtekracht op basis van biomassa. De subsidie voor een jonge agrariër bedraagt maximaal € 20.000, totaal was er tot nu toe € 550.000 beschikbaar. De regeling loopt tot 2020 en één keer per jaar is het mogelijk subsidie aan te vragen.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Waar in de afgelopen jaren het subsidieplafond niet werd bereikt, waren er vorig jaar juist veel aanvragen. Om die reden wil de provincie Noord-Holland het plafond verhogen tot € 825.000. Dit is afgestemd met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse koepelorganisatie voor agrarische jongeren. De verhoging maakt het mogelijk alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Zou deze niet plaatsvinden, is de kans groot dat aanvragers opnieuw inschrijven bij een volgende tender, hetgeen leidt tot hogere uitvoeringskosten en meer administratie voor zowel provincie als aanvrager.

( Tekst en Foto persbericht provincie Noord-Holland)

 


Rubriek: Nieuws


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 40
Nee, hou de kust ongeschonden 202