Hoorzittingen bestemmingsplan procedure Pallas / bouw nieuwe kerncentrale Petten: 23 zienswijzen ingediend
Donderdag 3 Mei 2018
SCHAGEN- De gemeente Schagen heeft 23 zienswijzen ontvangen over het ter inzage gelegde bestemmingsplan Pallas cq de bouw van een nieuwe kerncentrale in Petten. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, wil zij iedereen die een zienswijze heeft ingediend de mogelijkheid geven deze kort toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad een hoorzitting. De hoorzittingen zijn gepland op 30, 31 mei en 1 juni. Op 30 mei in de MFR aan de Sportweg 5 in Petten, op 31 mei in het gemeentehuis en dat, als het nodig is, ook op 1 juni. Aanvang steeds om 19.00 uur.

Aan de hand van de zienswijzen beoordeelt de gemeenteraad of het ontwerp bestemmingsplan aangepast of aangevuld moet worden.

Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, wil zij  iedereen die een zienswijze heeft ingediend de mogelijkheid geven deze kort toe te lichten. Daarom organiseert de gemeenteraad een hoorzitting. Dat er in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving.

“We hebben uit diverse hoeken reacties ontvangen en zullen deze allemaal met de grootste zorgvuldigheid behandelen en beantwoorden’, aldus wethouder Jelle Beemsterboer. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het plan nog moet worden aangepast. De raad wil zich hierover zo goed mogelijk laten informeren en heeft aangegeven op 30 en 31 mei een hoorzitting te organiseren. Hiervoor zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend worden uitgenodigd. Een hoorzitting is openbaar. Oorspronkelijk waren de hoorzittingen begin mei gepland. Het is 30 en 31 mei geworden, want er blijkt meer tijd nodig voor een zorgvuldige afweging en verwerking van de zienswijzen.

Een bestemmingsplanprocedure als deze is bijzonder, vandaar dat er zowel intern als extern experts betrokken zijn bij dit proces. Overigens is de bestemmingsplan procedure slechts een van de vele vergunningen die PALLAS nodig heeft om in de toekomst de PALLAS-reactor te kunnen bouwen. Naast de gemeente zijn diverse overheden verantwoordelijk voor andere vergunningen, waaronder de watervergunning en de KEW-vergunning (kernenergiewetvergunning). Deze laatste vergunning is doorslaggevend voor de bouw van de PALLAS-reactor. De KEW-vergunning wordt door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) verleend wanneer aan alle wettelijke veiligheidseisen wordt voldaan. Meer informatie:  


Rubriek: stad Schagen


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 40
Nee, hou de kust ongeschonden 202