Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) onder verscherpt toezicht door capaciteitstekort; slachtoffers huislijk geweld en kindermishandeling in de knel; wethouder Ben Blonk Schagen zag de bui al aankomen
Vrijdag 13 April 2018
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de instelling Veilig Thuis Noord Holland Noord onder verscherpt toezicht. Gelet op de terugkerende wachtlijsten en tekortkomingen bij het inzetten en monitoren van verbetermaatregelen, heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg kan worden gegarandeerd. De conclusie: slachtoffers van onder meer geweld thuis of in de Noordkop-steden/dorpen zijn niet veilig omdat ze niet geholpen kunnen worden

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Noord-Holland Noord en Castricum ontvingen op 6 april een brief van de GGD Hollands Noorden, waarin het besluit van de inspectie wordt meegedeeld en toegelicht. De inspectie stelt Veilig Thuis Noord Holland Noord voor de periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. Dit houdt in dat de inspectie aangekondigd en onaangekondigd bezoeken gaat afleggen bij Veilig Thuis NHN, en nauwkeurig gaat volgen of de instelling de verbetermaatregelen uitvoert en borgt.

 

Veilig Thuis NHN is op 1 januari 2015 ontstaan door de samenvoeging van alle advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en Castricum. Al eerder is gebleken dat Veilig Thuis NHN moeite had om de wachtlijsten weg te werken. Hoewel gemeenten in 2017 en in 2018 het budget hebben aangepast, is het de instelling niet gelukt dit probleem op te lossen. 

Wethouder Ben Blonk van Samenlevingszaken betreurt deze situatie zeer: “Ik vind het heel erg dat het onvoldoende lukt om deze kwetsbare groep, mensen en vooral kinderen en jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld, snel hulp te bieden.” 

De wethouder geeft aan niet verbaasd te zijn over het besluit van de inspectie: “Het verscherpte toezicht komt niet als een donderslag bij heldere hemel; vorig jaar werd uit een benchmark al duidelijk dat Veilig Thuis NHN te kampen had met een capaciteitstekort, dus dan is het logisch dat het niet lukt om wachtlijsten weg te werken. Dat is de reden dat ik twee maanden geleden de dienstverleningsovereenkomst met addendum niet getekend heb. Het dagelijks bestuur vond de uitkomst van de benchmark niet voldoende overtuigend en heeft een nieuw onderzoek ingesteld waarvan één dezer weken de uitslag bekend is. Het oplossen van de wachtlijsten kost capaciteit, kwaliteit en dus geld. Dat moeten we er voor over hebben.

Ik ben dan ook blij met deze maatregel en Ik hoop van harte dat hier nu eens een goede en duurzame oplossing voor komt, anders ben ik bang dat, ondanks het verscherpte toezicht, kwetsbare mensen tussen wal en schip gaan raken.”


Rubriek: dorpen Zijpe


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 40
Nee, hou de kust ongeschonden 202