26 Partijen ondertekenen afspraken voor toekomstplannen Noord-Hollandse kust
Zondag 4 Maart 2018
SCHAGEN - De 26 in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust verenigde partijen hebben deze week een aantal afspraken (convenant) ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust. De bestuurders van de provincie, 10 Noord-Hollandse kustgemeenten, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties zijn het er over eens dat de kust veilig moet zijn. Zij streven naar een goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de kust zo een kwaliteitsimpuls geven. De strandzonering waarover afspraken zijn gemaakt, richt zich alleen op het strand. Op basis van de samenwerkingsagenda zullen de betrokken partijen de afspraken uit het Toekomstperspectief uitwerken voor de duinen en binnenduinrand.

Rubriek: dorpen Harenkarspel


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 40
Nee, hou de kust ongeschonden 202