Bijzondere kansen voor techniekstudenten in Noord-Holland-Noord; provincie aan de slag met onder meer hogeschool InHolland, gemeente Alkmaar, Greenport enEnergy Research Centre (ECN, Petten)
Maandag 26 Juni 2017
NOORDKOP- De provincie Noord-Holland gaat een tweede samenwerking aan met het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheden met als doel dat in Noord-Holland Noord meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding (hbo) en dat hun opleiding beter aansluit op de arbeidsmarkt. De samenwerking wordt bekrachtigd via de intentieverklaring TerraTechnica, die op afgelopen weekeinde tijdens Sail Den Helder werd ondertekend.Terratechnica staat voor innovatieve oplossingen voor wereldwijde uitdagingen met behulp van de nieuwste technologie. Techniekstudenten krijgen de unieke kans om al tijdens hun studie te werken in fieldlabs op het gebied van energietransitie, energie innovaties, duurzame landbouw, met regionale partijen die op wereldniveau opereren.

Net als met Tech@Connect (mbo) is het doel van TerraTechnica om ervoor te zorgen dat meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding (hbo en mbo). De arbeidsmarkt wordt steeds gunstiger voor deze studenten maar de belangen tussen onderwijs en arbeidsmarkt moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dit leidt tot een krachtige overgang naar de arbeidsmarkt. Met deze samenwerking  stemmen de partijen in, dat de focus komt te liggen op het netwerk en eigenaarschap. Door het laatste kunnen de partijen elkaar vanaf nu aanspreken op het realiseren van deze samenwerking, de doelstellingen en de samenhang. R 


Rubriek: stad Schagen


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Moet er voor de kleine vergrijpen ( fietsen zonder licht, bromfietsen zonder helm, fietsen op de stoep, weggooien (Verpakkings-) papier op straat) meteen een boete uitgedeeld worden van 15 euro..?
Ja

0NeeJa 469
0Nee 21