Hoogheemraadschap gaat tientallen fruittelers controler op goede afvoer afval gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op buitenwater
Vrijdag 16 Juni 2017
NOORDKOP- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat fruittelers controleren of zij de juiste maatregelen hebben getroffen, die voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen het oppervlaktewater vervuilen. Steekproefsgewijs krijgen de 140 fruittelers in Hollands Noorderkwartier bezoek van het hoogheemraadschap. Voor de waterkwaliteit in Noord-Holland is het van belang dat fruittelers meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen juist toepassen zodat ze niet in de sloot terecht komen.

Fruittelers worden gecontroleerd op bedrijfsactiviteiten waarbij het meeste risico ontstaat op erfafspoeling. Vandaar dat de toezichthouders van het hoogheemraadschap telers onder andere kritisch bevragen op: het vullen van de gewasbeschermingsmiddelenspuit, de inwendige en uitwendige reiniging daarvan, het stallen van de spuit en de erfinrichting. Ook over het reinigen en opslaan van fruit, het sorteren van fruit en de kans op emissie worden vragen gesteld. In de boomgaard wordt gekeken of het zogenoemde 'vanggewas' (de heg die voorkomt dat gewasbeschermingsmiddelen zich verspreiden) voldoet.

Het voorkomen van erfafspoeling (emissie) is essentieel voor een goede waterkwaliteit in de omliggende sloten. Naast de onwenselijkheid van erfemissie voor het milieu, hebben telers baat bij het voorkomen van afspoeling zodat ze een effectief gewasbeschermingsmiddelenpakket kunnen behouden voor de teelt.  


Rubriek: dorpen Harenkarspel


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 14
Nee, hou de kust ongeschonden 180