Waterschap Hollands Noorderkwartier: * Eerste maaironde groene dijken van start... * Goede dijkbekleding beschermt de dijk tegen erosie
Dinsdag 6 Juni 2017
NOORDKOP- Tot half juli maait Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zo\'n 1350 kilometer het gras op de dijken in Noord-Holland. Het doel: de begroeiing op de dijken in conditie houden. Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.

Twee keer per jaar maait het hoogheemraadschap de groene dijken in Hollands Noorderkwartier. Vanaf juni en straks vanaf 1 september tot half oktober nogmaals. Het maaien gebeurt in perioden dat de natuur relatief het minste schade oploopt. Het waterschap streeft naar een goede erosiebestendige grasmat. Dankzij een zorgvuldig maaibeleid -dus niet te veel en niet te weinig- richten planten en grassen hun energie in wortelvorming in plaats van bladvorming. Dat is goed voor een stevige dijk. Het hoogheemraadschap maait machinaal of door beweiding met schapen, of door een combinatie van beide.

Zonder de maairondes zouden berenklauw, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand krijgen en andere planten verdringen. Hoe meer variatie, des te beter het netwerk van wortels onder de grond. Wortels grijpen in elkaar en 'kitten' de bodemdeeltjes aan elkaar doordat ze via wortelhaartjes en schimmeldraden wortelsappen uitscheiden. Dit zorgt voor een betere beschermende toplaag en daarmee een stevige waterkering. Een goede toplaag beschermt de dijk tegen erosie. Het regenwater loopt van de dijk af zonder gronddeeltjes mee te spoelen. Het maaien gebeurt meestal machinaal, door een aannemer of door onze eigen medewerkers. 

Een woordvoerder: ,,Het maaisel voeren we meestal af, zodat de begroeiing niet verstikt. Op 10 à 20% van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke maaimachine. De schapen blijven niet te lang op één plek, zodat we kaalslag en vertrapping van de grond voorkomen. Marijke Dirkson is de professionele schaapherder die zorgvuldig met haar kudde over onze dijken trekt. Op plekken waar beschermde planten groeien, laten we een kwart van de vegetatie ongemoeid, zodat de planten zaad kunnen zetten. Dit zogenoemde 'Mozaïekbeheer' is ingegeven door de Natuurbeschermingswet. Bloeiende planten trekken vlinders en insecten aan en te vroeg maaien heeft direct een negatieve invloed op hun voortbestaan. "

Vooral bij de agrarische sector bestaat angst voor het overwaaien van 'plaagsoorten'. Over het algemeen valt het zaad dicht bij de moederplant en is de verspreiding lokaal, maar grote plekken 

Rubriek: Nieuws


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 7
Nee, hou de kust ongeschonden 54