Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord: Aantal WW-uitkeringen Noord-Holland daalt licht, 50 plussers vormen grootste groep werklozen
Vrijdag 19 Mei 2017
NOORD-HOLLAND- Het aantal WW-uitkeringen is in Noord-Holland Noord, Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek-Waterland licht gedaald naar 28.173 (afname van 27 uitkeringen). Alleen Zaanstreek-Waterland liet een lichte stijging zien, terwijl in Noord-Holland-Noord en Zuid-Kennemerland en IJmond de WW beperkt daalde. Landelijk daalde de WW-uitkeringen licht met 0,3%. Dat het heeft het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland- Noord (RPA) bekend gemaakt.

De 50-plussers vormen nog altijd de grootste groep in de WW (47%). Hun aandeel is nagenoeg gelijk aan de groep 27-50 jaar. Jongeren tot 27 jaar hebben met 7% slechts een klein aandeel in de WW. Werkzoekende 50-plussers beginnen langzamerhand wél te profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. In tijden van economisch herstel profiteren meestal eerst jongere werkzoekenden. Naarmate het herstel langer aanhoudt, profiteren ook oudere werkzoekenden, laag opgeleiden en langdurig werklozen van de gunstige ontwikkelingen.

Kansen in procesindustrieOok over de procesindustrie verscheen een factsheet. De procesindustrie zorgt voor veel werkgelegenheid in vooral Zaanstreek-Waterland. Voor een aantal beroepen is het voor werkgevers lastig om personeel te vinden. Met name voor procesoperators, procestechnologen en monteurs is volop werk. Andere beroepen die relatief goede kansen bieden voor werkzoekenden (op verschillende niveaus) zijn bijvoorbeeld medewerker slachterij, technisch calculator of productieleider.


Rubriek: Nieuws


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week