Provincie investeert voor 10 miljoen euro in verkeersveiligheid; Noordkop krijgt 1,2 miljoen voor 13 projecten
Woensdag 17 Mei 2017
NOORDKOP- De provincie Noord-Holland investeert € 10 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geďnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking. Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 10 miljoen wordt bijna € 1,2 miljoen toegekend aan dertien projecten in de regio Kop van Noord-Holland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van €263.000 toegekend aan het project Polderweg, Krugerstraat – de Vijfsprong in de gemeente Den Helder. Ook is de subsidieaanvraag voor het duurzaam veilig inrichten van de Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt in Dirkshorn in de gemeente Schagen gehonoreerd en heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend voor de aanleg van de bermverharding Schelperbolweg in de gemeente Hollands Kroon.

 


Rubriek: Nieuws


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week