Dikke 9 miljoen euro subsidie van provincie Noord-Holland voor glastuinbouwbedrijven, die willen verhuizen naar de zogeheten concentratiegebieden
Donderdag 20 April 2017
De provincie bevordert met 9,3 miljoen euro subsidie de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw. De duiten komen beschikbaar voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden. De concentratie van bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO2-net.

 VerduurzamenHet doel van de subsidie is modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw te stimuleren door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland. De concentratie van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen in nieuwe infrastructuur betaalbaar, zoals aardwarmte-installaties of hoofdleidingen voor een warmtenet of een CO2 transportnet. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. De provincie stelt 5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling van 9,3 miljoen. De Europese Unie draagt hier 4,3 miljoen aan bij. 

Meer informatieBedrijven kunnen zich voor advies over geschikte locaties in glastuinbouwconcentratiegebieden wenden tot de Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer. De Greenports zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden.


Rubriek: dorpen Zijpe


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week