Wooncompagnie (100-den huurhuizen in en om Schagen en omgeving) verlaagt en bevriest helft van de huren; veel huurders kunnen moeilijk rondkomen...
Zaterdag 11 Maart 2017
SCHAGEN - Woningbouwcorporatie Wooncompagnie gaat de huren van zo’n 1900 woningen verlagen en daarnaast van nog eens bijna 4500 huizen bevriezen. De huur van de overige 7000 woningen gaat met maximaal 1,3% omhoog. Dat is minder dan de helft van wat van ’Den Haag’ mag.Wooncompagnie heeft in en om Schagen en omgeving honderden huurhuizen.

Voorzitter Henk van Gameren van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) reageert enthousiast op de koers van Wooncompagnie. Uit een nieuw woonlastenonderzoek, dat in opdracht van de SHO is uitgevoerd door de Woonbond, blijkt dat bijna een kwart van de huurders van Wooncompagnie moeilijk kan rondkomen en een ’betaalrisico’ vormt. De Woonbond roept het kabinet op de huren in ons land met tien procent te verlagen. Volgens die organisatie is landelijk het besteedbaar inkomen de afgelopen jaren gedaald terwijl huren fors stegen.In de Noordkop heeft Wooncompagnie drie jaar terug al besloten de huren te matigen toen uit een eerder woonlastenonderzoek van de SHO bleek dat steeds meer huurders in de problemen kwamen. ,,Daardoor is het negatieve beeld dat je landelijk ziet in de Noordkop een stuk positiever’’, zegt Gerard Jager van de Woonbond.


Rubriek: dorpen Zijpe


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week