Provincie Noord-Holland heeft 1,8 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkeling landelijk gebied: partijen mogen plan indienen
Donderdag 12 Maart 2015
NOORD-HOLLAND- Samenwerkingsverbanden van partijen uit het landelijk gebied kunnen bij de provincie gezamenlijk een plan indienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun eigen leef- en werkomgeving. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland €1,8 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.Gedeputeerde Staten roepen partijen uit het landelijk gebied op samen een plan in te dienen voor het op eigen wijze verbeteren van hun leef- en werkomgeving.

 De regeling heet LEADER en is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrariërs, recreatieondernemers, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, die een originele ontwikkelingsstrategie opstellen die bijdraagt aan tenminste een van de thema’s: (bevolkings)krimp, nu of in de nabije toekomst; stad-platteland relaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland; minder verstedelijkte regio's met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie hetgeen moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden.   

GS zullen één plan honoreren voor maximaal €1,8 mln. aan EU middelen. Samenwerkingsbanden kunnen tot 1 mei 2015 een ontwikkelingsstrategie indienen bij de provincie Noord-Holland.  Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een Europees subsidieprogramma voor de ontwikkeling van het platteland met een focus op innovatie en duurzaamheid. LEADER is een onderdeel van het Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Wijze van indienen

Voor vragen over de POP3-LEADER regeling in Noord-Holland, de voorwaarden en de wijze waarop samenwerkingsverbanden een ontwikkelingsplan in moeten dienen, kunnen belangstellenden contact opnemen met  S. Melis, tel: 023-514.4331, e-mail: meliss@noord-holland.nl.

 Meer informatie

www.netwerkplatteland.nl

 


Rubriek: Overig nieuws


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 41
Nee, hou de kust ongeschonden 207