SCHAGEN ONDERZOEKT HOE DORPSPLEIN PETTEN OP TE KNAPPEN
Donderdag 25 Juli 2013
PETTEN- De structuurvisie Petten, vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad van Zijpe, wordt door gemeente Schagen onderzocht op financiële haalbaarheid. In de visie worden diverse deelprojecten genoemd, waaronder het opknappen van het dorpsplein. Hoe het onderzoek ook zal uitvallen, het dorpsplein wordt in elk geval aangepakt. Dit heeft de gemeenteraad van Schagen reeds besloten.

De structuurvisie Petten bevat plannen voor versterking van de toeristische aantrekkelijkheid en verhoging van de natuurwaarden van Petten. Het zijn diverse projecten, waaronder het opknappen van het dorpsplein en de aanleg van nieuwe duinen, over de Hondsbossche en Pettermer Zeewering heen. De aanleg van een toegangsweg, via het dorpsplein naar een nieuwe strandopgang, behoort ook tot de plannen. Of het allemaal uitgevoerd kan worden en in welke mate of fasen, onderzoekt de gemeente nu. Het onderzoek kan in november zijn afgerond, maar het kan ook zijn dat dit februari/maart 2014 wordt.  De gemeenteraad krijgt uiterlijk dan de keuze voorgelegd voor (desnoods gedeeltelijke) doorgang of stoppen. Het onderdeel ‘dorpsplein van Petten’ is niet afhankelijk van die keuze, want dit wordt in elk geval uitgevoerd.

Met SV Petten sluit de gemeente aan op de kustversterkingsprojecten ‘Zwakke Schakels’ van de rijksoverheid en het hoogheemraadschap. Als het onderzoek positief uitvalt, worden de plannen in 2014 verder voorbereid en uitgevoerd. Het kan ook zo zijn dat de gemeenteraad straks bepaalt dat niet het totale project ineens, maar alleen deelprojecten worden uitgevoerd. Die deelprojecten kunnen (deels) voortvloeien uit het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels. De dorpsraad van Petten is door de gemeente op de hoogte gebracht van het voorstel en houdt ook tijdens het onderzoek voor Petten de ‘vinger aan de pols’. Het opknappen van het dorpsplein moet in elk geval worden uitgevoerd. De gemeenteraad wil ook hiervoor nog dit jaar een voorstel ontvangen.


Rubriek: sport


Hier lees je alles wat er in ons Omring-gebied gebeurt deze week
Mogen er van u strandhuizen komen op de stranden van Petten, Callantsoog, Groote Keeten en Sint Maartenszee. Ondernemers vinden vaak: meer gasten, meer omzet. Natuur- en stilte-liefhebbers willen de kust het liefst zo ongerept mogelijk houden
Ja, zet die strandhuizen er maar neer

Nee, hou de kust ongeschondenJa, zet die strandhuizen er maar neer 46
Nee, hou de kust ongeschonden 209